Celkový počet objednávok: 87 Vektorové formáty Rastrové formáty Tlač na plotri Xeroxové kópie suma
číslo položky z cenníka DTM/médium 810/DGN 811/DGN 815/DXF 816/DXF 960/DXF 961/DXF SGI,SPI 710/CIT,PDF 711/JPG 712/CIT,PDF 720/CIT,PDF 721/JPG 722/CIT,PDF 723/JPG 760/JPG 761/JPG 310/A1 312/A1 320/A1 330/A1 462 /A1 510/A1 512/A3 522/A1 523/A3 532/A1 533/A3 660/A1 662/A3
cena za jeden ML: 48,00 € 96,00 € 50,00 € 100,00 € 50,00 € 96,00 € 0,00 € 50,00 € 60,00 € 27,00 € 48,00 € 60,00 € 50,00 € 60,00 € 40,00 € 27,00 € 20,00 € 27,00 € 10,00 € 13,50 € 20,00 € 5,00 € 2,00 € 7,00 € 2,00 € 7,00 € 2,00 € 8,50 € 2,00 € údaje poskytnuté za úhradu: 8 787,00 €
mierka: Tematická m. Tematická m. údaje katastra nehnuteľnosti 1:500 1:500 1:500 1:1000 1:1000 1:2000 1:2000 Tem.m. 1:10000 Tem.m. 1:10000 1:500 1:500 posunutý klad 1:1000 1:2000 Tem. m. 1:10000 1:500 1:500 1:1000 1:1000 1:2000 1:2000 Tem.m. 1:10000 Tem.m. 1:10000 bezodplatne poskytnuté údaje: 289 474,00 €
vzhľad, obsah: jedna báza údajov celý obsah jedna báza údajov celý obsah jedna báza údajov celý obsah štruktúra podľa farieb štruktúra podľa farieb v jednej farbe štruktúra podľa farieb štruktúra podľa farieb štruktúra podľa farieb štruktúra podľa farieb štruktúra podľa farieb v jednej farbe celý obsah celý obsah celý obsah celý obsah celý obsah v jednej farbe v jednej farbe v jednej farbe v jednej farbe v jednej farbe v jednej farbe v jednej farbe v jednej farbe celkom poskytnuté údaje: 298 261,00 €
celkom vytvorených súborov: 17 247 3 233 0 0 2 4 981 0 0 0 0 0 2 0 0 39 12 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
dátum číslo objednávky bezodplatne protokol suma
8.1.2018 2018/001 1 100,00 €
8.1.2018 2018/002 2 200,00 €