Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
OSP2000324 oprava výťahu - krivka dverí v zmysle CP 146068973 v v BD Česká 4 1 015,20 1.6.2020 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8 82108 Bratislava 31402828 Tomáš Szabo riaditeľ sekcie
OSP2000326 práce a dodávky súvisiace s odstránením vlhkosti a vtekania dažďovej vody pod stavebné objektové konštrukcie, vrátane búracích, murárskych a ostatných súvisiacich prác pri odvodnení dažďovej vody z obvodového múrika 4 681,44 1.6.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Tomáš Szabo riaditeľ sekcie
OSP2000330 Zabezpečenie objektu podľa priloženej CP, Bazova 8 1 212,64 1.6.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Tomáš Szabo riaditeľ sekcie
OSP2000331 maľby stien a stropov, nátery kovových konštrukcií presne špecifikovaných v rámci cenovej kalkulácie - viď el. príloha. 2 753,28 1.6.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Mária Bátorová zamestnanec
OSP2000333 murárske práce a dodávky súvisiace s rekonštrukciou kancelárskych priestorov presne špecifikovanév el. prílohe 9 659,66 1.6.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Mária Bátorová zamestnanec
OSP2000334 výmena 2 ks uličných vpustov na Bosákovej ulici. 945,72 2.6.2020 Pittel + Brausewetter s.r.o. Stará Vajnorská 1 83104 Bratislava 35943653 Peter Bánovec riaditeľ sekcie
OSP2000322 oprava zast. pola Budatínska 10 393,80 2.6.2020 Pittel + Brausewetter s.r.o. Stará Vajnorská 1 83104 Bratislava 35943653 Peter Bánovec riaditeľ sekcie
OSP2000342 V zmysle platnej zmluvy č.MAGSP1900002 300,18 2.6.2020 HOCHTIEF SK s.r.o. Miletičova 23 82109 Bratislava 44298170 Peter Bánovec riaditeľ sekcie
OBJEDNÁVAME u Vás na základe Vašej cenovej ponuky výkazu - výmeru, stavebné práce na proj. ,,Oprava chodníka na Prievozskej ulici, zastávka MHD - Miletičova / peň/. Predpokladaná cena prác je cca 250,15.-
OSP2000327 Výmena poškodeného zábradlia 7 775,48 2.6.2020 Športový klub IAMES Bratislava Čajakova 4041/21 81105 Bratislava 688967 Peter Bánovec riaditeľ sekcie