Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
OSP2000386 Výmena poškodeného zábradlia 2 613,02 4.8.2020 Športový klub IAMES Bratislava Čajakova 4041/21 81105 Bratislava 00688967 Peter Bánovec riaditeľ sekcie
OSP2000453 odstránenie havarijného stavu vytápania bytu z kanalizačného potrubia a sanity v zmysle CK v byte č. 33 v objekte Kopčianska 88 1 378,22 10.8.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik poverený vedením
OSP2000464 oprava a údržba bytu pred pridelením do užívania - byt č. 117 11 979,48 10.8.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik poverený vedením
OSP2000494 odstránenie havarijného vytápania bytov - oprava havarijného stavu WC a kúpeľne, búracie, murárske, maliarske, vodoinštalačné práce v zmysle CK v byte č. 72 v objekte Kopčianska 88 4 112,04 10.8.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik poverený vedením
OSP2000500 oprava výťahu TONV 500 - výmena šachtového privolávača v stanici prízemie v zmysle CP v BD Kopčianska 88 130,8 12.8.2020 LIFTSTAV s.r.o. Závodná 3 821 06 Bratislava 2 31385851 Andrej Bednárik poverený vedením
OSP2000503 ráce a dodávky súvisiace s odstránením časti areálového oplotenia, vstupnej elektrickej brány zo strany Majakovského ulice a bezpečným prekrytím bazéna na pozemku. Ďalšie súvisiace práce - elektroinštalačné práce pri odpájaní el. brány a zabezpečení pr 8 396,28 3.8.2020 Andrej Náter Ožvoldíkova 6 84102 Bratislava 13999044 Andrej Bednárik poverený vedením
OSP2000516 Hargašova ul. - oprava chodníka v úseku Štefana Majera po RD č. 9. 16 334,54 17.8.2020 HOCHTIEF SK s.r.o. Miletičova 23 82109 Bratislava 44298170 Peter Bánovec riaditeľ sekcie
OSP2000525 Havarijná výmena poškodeného dažďového vpustu. 771,28 5.8.2020 HOCHTIEF SK s.r.o. Miletičova 23 82109 Bratislava 44298170 Valér Jurčák vedúci odd.
OSP2000527 Oprava kamennej dlažby pri Bratislavskom hrade 2 864,40 6.8.2020 Pittel + Brausewetter s.r.o. Stará Vajnorská 1 83104 Bratislava 35943653 Valér Jurčák vedúci odd.
OSP2000528 Búranie betónu na Búdkovej. 2 316,00 6.8.2020 Pittel + Brausewetter s.r.o. Stará Vajnorská 1 83104 Bratislava 35943653 Valér Jurčák vedúci odd.