Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
OSP2000571 sanácia múrika Dóm sv. Martina 2 232,05 4.9.2020 Športový klub IAMES Bratislava Čajakova 4041/21 81105 Bratislava 00688967 Valér Jurčák vedúci odd.
OSP2000572 infotabule rámy 4 748,48 4.9.2020 Športový klub IAMES Bratislava Čajakova 4041/21 81105 Bratislava 00688967 Valér Jurčák vedúci odd.
OSP2000576 Vybúranie asfaltu a betónu na ostrovčeku na Štefánikovej. 3 347,60 4.9.2020 Pittel + Brausewetter s.r.o. Stará Vajnorská 1 83104 Bratislava 35943653 Valér Jurčák vedúci odd.
OSP2000583 prepad Ovocná 1 266,67 4.9.2020 HOCHTIEF SK s.r.o. Miletičova 23 82109 Bratislava 44298170 Valér Jurčák vedúci odd.
OSP2000594 Realizácia ZDZ 4 800,00 4.9.2020 Mobilita servis, spol. s r. o. Technická 6 82104 Bratislava 35693011 Valér Jurčák vedúci odd.
OSP2000546 stožiare VO 8m sanácia 240 000,00 4.9.2020 Siemens Mobility, s. r. o. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava 51443287 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
OSP2000548 stožiare VO 4m sanácia 240 000,00 4.9.2020 Siemens Mobility, s. r. o. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava 51443287 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
OSP2000584 Oprava výtlkov na mostoch - tryskovou metódou a technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi 28 832,40 7.9.2020 HOCHTIEF SK s.r.o. Miletičova 23 82109 Bratislava 44298170 Ctibor Košťál riaditeľ magistrátu
OSP2000512 Oprava výtlkov tryskovou metódou a technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla. 28 832,40 7.9.2020 HOCHTIEF SK s.r.o. Miletičova 23 82109 Bratislava 44298170 Ctibor Košťál riaditeľ magistrátu
OSP2000515 Gbelská - oprava povrchu 1JP od Hargašovej smer Čsl. tankistov a priľahlého chodníka v MČ Záhorská Bystrica 59 832,81 7.9.2020 HOCHTIEF SK s.r.o. Miletičova 23 82109 Bratislava 44298170 Ctibor Košťál riaditeľ magistrátu