Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
MAGSP2000019 Úprava vykurovania v objekte ZUŠ Daliborovo nám. 2, Bratislava 46 336,64 24.9.2020 TZB Technológie s.r.o. A.Gwerkovej 28 85104 Bratislava 44549318 Ctibor Košťál riaditeľ magistrátu
MAGSP2000028 RD mosty - dod.č. 1 189 972,00 28.9.2020 Športový klub IAMES Bratislava Čajakova 4041/21 81105 Bratislava 00688967 Matúš Vallo primátor