APLIKÁCIE MAPY BRATISLAVA

Webové aplikácie umožňujú rýchlu vizualizáciu rôznych typov priestorových dát na území Bratislavy, prípadne celej republiky. Môžu tu byť rôzne typy dát, ktoré popisujú bodové, líniové, či plošné priestorové javy, ako napríklad podiel obyvateľov v štvorcovej sieti, či počet bytov. Priestorové dáta sú položené na voliteľných podkladových mapách kvôli prehľadnosti dát. Hlavnými charakteristikami aplikácie sú otvorenosť, rýchlosť, nenáročnosť pre užívateľa a interpretačná názornosť.

Odporúčané aplikácie mapy Bratislava

Počet priestupkov v Bratislave v roku 2021

Priemerný počet nástupov za hodinu na zastávkach MHD v roku 2019

Dve tváre Bratislavy - rok 1969 - 2019

Sadni si!

Orezy a výruby drevín v Bratislave

Reklamné plochy v Bratislave

Najnovšie aplikácie mapy Bratislava

Počet priestupkov v Bratislave v roku 2021

Aplikácia zobrazuje počet priestupkov na území mesta Bratislava podľa ulíc, kde bol daný priestupok spáchaný. Po kliknutí na vybranú ulicu sa zobrazí počet spáchaných priestupkov. Priestupky sú štandardne uvádzané podľa skupín a druhov priestupku. V aplikácii nájdete priestupky rozdelené podľa "Bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky" a "okrem Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky". Údaje sú spracované za rok 2021. Zdroj: Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Viac informácií nájdete priamo v aplikácii.

June 16, 2022

Počet obyvateľov vo veku 18 rokov a viac v gride 1x1 kilometer

Počet obyvateľov vo veku 18 rokov a viac v gride 1x1 kilometer v Bratislave v septembri v roku 2021

October 21, 2021

Lekárne, lekári a zdravotnícke zariadenia v Bratislavskom kraji

Lekárne, lekári a zdravotnícke zariadenia v Bratislavskom kraji v januári v roku 2021

October 20, 2021

Priemerný počet nástupov za hodinu na zastávkach MHD v roku 2019

Odhad priemerného počtu nástupov za hodinu na zastávkach MHD v novembri roku 2019

October 19, 2021

Dve tváre Bratislavy - rok 1969 - 2019

Mapová aplikácia zložená z jednotlivých ortofotomáp zobrazujúcich mesto Bratislava od roku 1969 až do roku 2019.

August 20, 2021

Kde sa môžem sčítať?

Nesčítali ste sa v februári či marci? Teraz máte ešte možnosť sa zrátať Asistované sčítanie v Bratislave začalo 3. mája a končí 13. júna. Ak ste sa nesčítali online, tak si v tomto období môžete zavolať domov asistenta alebo môžete prísť na kontaktné miesto a sčítať sa. Ak sa rozhodnete pre prvý variant, objednať si domov asistenta, môžete tak urobiť na mestskej časti alebo na callcentre štatistikov: +421 2 20 92 49 19. Následne vám vaša mestská časť vyšle asistenta priamo k vám domov. Asistent bude vybavený technikou aj preukazom a viete si na vašej mestskej časti overiť jeho totožnosť. Sčítať sa môžete ale aj na prechádzke. Mestské časti vytvorili kontaktné miesta kde Vás očakáva asistent a pomôže Vám sčítať sa. Všetky miesta sú zverejnené na webe štatistikov tu: https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/asistovane-scitanie a bratislavské vyobrazené i tejto mape. Práve táto forma je určená pre seniorov či ľudí, ktorí sa nevedeli alebo nemohli sčítať vo februári a marci. Táto forma je bezpečná a nemusíte sa ničoho báť. Asistenti sú odborne aj technicky pripravení Vám pomôcť, aby ste sa mohli aj Vy ukázať v Bratislave. V prvej fázy sa nás sčítalo 86 %, čo bolo perfektné a teraz opäť musíme zamakať a dosčítať chýbajúcich 14 % tak, aby sme ukázali, že je nás naozaj pol milióna. Sú už len posledné týždne, takže neváhajte sa zapojiť – nečakajte. Za vaše sčítanie prídu do Bratislavy milióny €, ktoré budú použité na modernejšiu MHD, kvalitnejšie cesty, viac škôlok či miest pre seniorov, viac stromov či krajšie, dostupnejšie a čistejšie verejné priestranstvá.

June 3, 2021

Cyklotrasy v meste Bratislava

Mapa cyklistických trás v meste Bratislava zobrazuje oficiálne cyklistické trasy v hlavnom meste Slovenskej republiky. Cyklisti môžu v Bratislave využívať celkovo 55 cyklotrás s celkovou dĺžkou takmer 100 km. Po kliknutí na konkrétnu cyklotrasu sa zobrazí jej detailnejší popis, ktorý obsahuje oficiálne číslo cyklotrasy, jej farebné značenie a dĺžku v metroch. Údaje vychádzajú z podkladov OpenStreetMap a z doplnkov zaznačených Cyklokoalíciou.

May 26, 2021

Sadni si!

Projekt Sadni si! prináša do Bratislavy voľné verejné sedenie - červené stoly a stoličky, ktoré oživujú a kultivujú priestory s nedostatkom sedenia. Posuňte si stoličku do tieňa, ak je horúci deň, alebo na slnko, ak je chladné ráno. (https://mib.sk/projekt/sadni-si/)

May 11, 2021

Orezy a výruby drevín v Bratislave

Orezy a výruby drevín v Bratislave zaznamenané od jari v roku 2020. Mapa je pravidelne aktualizovaná podľa ďalších vykonaných, či plánovaných orezov či výrubov drevín.

May 11, 2021

Lovci komárov - mapa pre civilistov, civilistky a civilisčatá

Hemží sa to v mláke larvami? Označte toto liahnisko komárov na mape. Po označení miesto v krátkosti popíšte, prípadne pridajte fotku, aby sme vedeli liahnisko v teréne rýchlo identifikovať. Naši školení pracovníci preveria toto liahnisko a v prípade, že bude vyhodnotené ako rizikové, tak aj tu vykonáme zásah pomocou BTI. Ďakujeme, že aj svojím pozorovaním prispejete k šťastlivému letu.

May 11, 2021

Obyvateľstvo podľa počítačovej znalosti - práca s internetom v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Využitie dát: Nastavenie lepšieho a efektívnejšieho poskytovania informácií obyvateľom mesta a komunikácie mesta a mestských častí s nimi vzhľadom na rôzne komunikačné kanály, lepšie mestské služby a ich dostupnosť pre občanov (SODB 2011)

February 19, 2021

Obyvateľstvo podľa najčastejšie používaného jazyka v domácnosti v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Využitie dát: Lepšie mestské služby a ich dostupnosť pre občanov, nastavenie lepšieho a efektívnejšieho poskytovania informácií obyvateľom mesta a komunikácie mesta a mestských častí s nimi vo viacerých jazykoch (SODB 2011)

February 19, 2021

Obyvateľstvo podľa materinského jazyka v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Využitie dát: Lepšie mestské služby a ich dostupnosť pre občanov, nastavenie lepšieho a efektívnejšieho poskytovania informácií obyvateľom mesta a komunikácie mesta a mestských častí s nimi vo viacerých jazykoch (SODB 2011)

February 19, 2021

Obyvateľstvo podľa dôvodu prisťahovania do súčasného miesta pobytu v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Využitie dát: Efektívnejšie nastavenie parkovacej politiky mesta, odpadovej politiky mesta, výberu daní a poplatkov a ich investícií do mestských služieb a podujatí pre občanov (SODB 2011)

February 19, 2021

Obyvateľstvo podľa postavenia v zamestnaní (súčasného alebo posledného vykonávaného) v základných sídelných jednotkách v Bratislave

Využitie dát: Lepšie mestské služby a ich dostupnosť pre občanov, investície do infraštruktúry mestskej hromadnej dopravy, plánovanie výstavby parkovacích domov (SODB 2011)

February 19, 2021

Reklamné plochy v Bratislave

Reklamné plochy spoločnosti ABB v Bratislave

February 19, 2021

Heatmapa jázd bicyklov SlovnaftBAjk za jeden týždeň

Aplikácia zobrazuje všetky jazdy zdieľaných bicyklov SlovnaftBAjk v týždni od 11.-17.8.2020. Taktiež môžeme vidieť dokovacie stanice a cyklotrasy, ktoré sa nachádzajú na území mesta (do roku 2018). Viac informácii nájdete na: https://slovnaftbajk.sk/

December 4, 2020

Počet priestupkov v Bratislave v roku 2020 (január - september)

Aplikácia zobrazuje počet priestupkov na území mesta Bratislava podľa ulíc, kde bol daný priestupok spáchaný. Po kliknutí na vybranú ulicu sa zobrazí počet spáchaných priestupkov. Priestupky sú štandardne uvádzané podľa skupín a druhov priestupku. V aplikácii nájdete priestupky rozdelené podľa "Bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky" a "okrem Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky". Údaje sú spracované za rok 2020 (január-september). Zdroj: Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Viac informácií nájdete priamo v aplikácii.

November 16, 2020

Počet ekonomicky (ne)aktívnych obyvateľov v Bratislave a okolí (1x1km) zo SODB 2011

V rámci vizualizácie sú zobrazené dáta o počte ekonomicky aktívnych a ekonomicky neaktívnych obyvateľov podľa miesta sčítania v Bratislave. Zdrojom údajov je Štatistický úrad SR, resp. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Údaje sú aktuálne k 21.05.2011

October 19, 2020

Počet pracujúcich obyvateľov podľa miesta sčítania v Bratislave a okolí (1x1km) zo SODB 2011

V rámci vizualizácie sú zobrazené dáta o počte pracujúcich obyvateľov podľa miesta sčítania v Bratislave a okolí. Zdrojom údajov je Štatistický úrad SR, resp. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Údaje sú aktuálne k 21.05.2011

October 16, 2020

Počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním v Bratislave a okolí (1x1 km) zo SODB 2011

Počet obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním v Bratislave a okolí (1x1 km) zo SODB 2011

October 16, 2020

Počet obyvateľov podľa miesta sčítania v Bratislave a okolí podľa ekonomických vekových skupín a pohlavia - SODB 2011 (Grid 1x1km)

V rámci vizualizácie sú zobrazené dáta o počte obyvateľov podľa miesta sčítania v Bratislave podľa ekonomických vekových skupín a pohlavia. Zdrojom údajov je Štatistický úrad SR, resp. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Údaje sú aktuálne k 21.05.2011

October 16, 2020

Odhad počtu bytov v bytových a rodinných domoch v Bratislave (grid 250x250m)

Priestorové rozmiestnenie bytov sa štandardne spracúva pomocou diskrétnych objektov (hranice administratívnych jednotiek), do ktorých sú agregované údaje o počte bytov. Tento spôsob prezentácie je však často nedostatočný na analytické účely. Hlavnými nedostatkami sú zanedbávanie prírodných pomerov a možná modifikácia hraníc, ktoré môžu štatisticky významne ovplyvňovať výsledky priestorových analýz dát. Keďže rozmiestnenie bytových domácností a ich poznanie priestorovej diferenciácie je potrebné pre mnohé oblasti ľudskej činnosti (plánovanie dopravy či územné plánovanie), Hlavné mesto SR, Bratislava prvýkrát vytvorilo rastrovú vizualizáciu odhadu počtu bytov s využitím dátovej sady sietí obsahujúcej jednotlivé mriežky každej z krajín EÚ. Bratislavu bol použitý dataset s veľkosťou 250 m x 250 m. V rámci vizualizácie sú zobrazené dáta (odhad) o počte bytov v rodinných a bytových domoch. V rámci rodinných domov je odhadnutý počet bytov na 1, bo bližšie informácie zo zdrojových údajov neboli k dispozícii. Zdrojom údajov pre odhad sú údaje od Úradu geografie, kartografie a katastra SR.

September 29, 2020

Odhad počtu bytov v bytových a rodinných domoch v Bratislave (grid 1x1km)

Priestorové rozmiestnenie bytov sa štandardne spracúva pomocou diskrétnych objektov (hranice administratívnych jednotiek), do ktorých sú agregované údaje o počte bytov. Tento spôsob prezentácie je však často nedostatočný na analytické účely. Hlavnými nedostatkami sú zanedbávanie prírodných pomerov a možná modifikácia hraníc, ktoré môžu štatisticky významne ovplyvňovať výsledky priestorových analýz dát. Keďže rozmiestnenie bytových domácností a ich poznanie priestorovej diferenciácie je potrebné pre mnohé oblasti ľudskej činnosti (plánovanie dopravy či územné plánovanie), Hlavné mesto SR, Bratislava prvýkrát vytvorilo rastrovú vizualizáciu odhadu počtu bytov s využitím dátovej sady sietí obsahujúcej jednotlivé mriežky každej z krajín EÚ. Bratislavu bol použitý dataset s veľkosťou 250 m x 250 m. V rámci vizualizácie sú zobrazené dáta (odhad) o počte bytov v rodinných a bytových domoch. V rámci rodinných domov je odhadnutý počet bytov na 1, bo bližšie informácie zo zdrojových údajov neboli k dispozícii. Zdrojom údajov pre odhad sú údaje od Úradu geografie, kartografie a katastra SR.

September 29, 2020

Podiel počtu trvalobývajúcich obyvateľov v Bratislave podľa pohlavia a vekových skupín (grid 250x250m)

Priestorové rozmiestnenie obyvateľstva sa štandardne spracúva pomocou diskrétnych objektov (hranice administratívnych jednotiek), do ktorých sú agregované údaje o počte obyvateľov. Tento spôsob prezentácie je však často nedostatočný na analytické účely. Hlavnými nedostatkami sú zanedbávanie prírodných pomerov a možná modifikácia hraníc, ktoré môžu štatisticky významne ovplyvňovať výsledky priestorových analýz dát. Keďže rozmiestnenie obyvateľstva je jedna zo základných socioekonomických premenných a poznanie jej priestorovej diferenciácie je potrebné pre mnohé oblasti ľudskej činnosti, Hlavné mesto SR, Bratislava prvýkrát vytvoril rastrovú vizualizáciu odhadu podielu obyvateľov podľa základných demografických štruktúr (pohlavie, vek) s využitím dátovej sady sietí obsahujúcej jednotlivé mriežky každej z krajín EÚ. Pre Bratislavu bol použitý dataset s veľkosťou 250 m x 250 m. V rámci vizualizácie sú zobrazené dáta (odhad) o trvalobývajúcom obyvateľstve Bratislavy podľa ekonomických vekových skupín a pohlavia. Zdrojom údajov pre odhad je Ministerstvo vnútra SR. Podiely sú spracované tak, že ide o podiel v danej skupine na celkový počet trvalo bývajúcich obyvateľov v gride (rastri). V rámci spracovania údajov boli gridy s menším počtom obyvateľov anonymizované.

September 29, 2020

Odhad počtu trvalobývajúcich obyvateľov v Bratislave podľa pohlavia a vekových skupín (grid 1x1km)

Priestorové rozmiestnenie obyvateľstva sa štandardne spracúva pomocou diskrétnych objektov (hranice administratívnych jednotiek), do ktorých sú agregované údaje o počte obyvateľov. Tento spôsob prezentácie je však často nedostatočný na analytické účely. Hlavnými nedostatkami sú zanedbávanie prírodných pomerov a možná modifikácia hraníc, ktoré môžu štatisticky významne ovplyvňovať výsledky priestorových analýz dát. Keďže rozmiestnenie obyvateľstva je jedna zo základných socioekonomických premenných a poznanie jej priestorovej diferenciácie je potrebné pre mnohé oblasti ľudskej činnosti, Hlavné mesto SR, Bratislava prvýkrát vytvoril rastrovú vizualizáciu odhadu počtu obyvateľov podľa základných demografických štruktúr (pohlavie, vek) s využitím dátovej sady sietí obsahujúcej jednotlivé mriežky každej z krajín EÚ. Pre Bratislavu bol použitý dataset s veľkosťou 1km x 1km. V rámci vizualizácie sú zobrazené dáta (odhad) o trvalobývajúcom obyvateľstve Bratislavy podľa ekonomických vekových skupín a pohlavia. Zdrojom údajov pre odhad je Ministerstvo vnútra SR.

September 29, 2020

Najnovšie datasety

Najnovšie PowerBI

O nás

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Portál „www.opendata.bratislava.sk“ slúži na podporu otvorených dát mesta Bratislavy.

Kontaktné informácie