ENERGETICKÁ SPOTREBA BUDOV VO VLASTNÍCTVE MESTA BRATISLAVA

Hlavné mesto SR Bratislava vlastní na území mesta viac budov, ktoré sú využívané na voľný čas, prácu, vzdelávanie i sociálne služby. Skúmali sme spotrebu týchto budov, teda náklady na teplo, elektrinu, plyn a vodu. Tieto údaje prepojené s úžitkovou plochou, ale i presné polohy budov poskytujeme nielen v podobe otvorených údajov, ale máte ich aj nižšie k dispozícii graficky vizualizované.

Mapa energetickej spotreby budov vo vlastníctve mesta Bratislava

Priemerná energetická spotreba na jednu budovu mesta Bratislava (2013 - 2017)

Priemerná spotreba na m2 v štyroch kategóriách budov podľa využitia

Priemerné ročné náklady a užitková plocha budov

Voľný čas

Najnovšie datasety

Najnovšie PowerBI

O nás

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Portál „www.opendata.bratislava.sk“ slúži na podporu otvorených dát mesta Bratislavy.

Kontaktné informácie