• Itapa Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti 2020
  • Itapa Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti 2020
  • Itapa Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti 2020
  • Itapa Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti 2020
  • Itapa Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti 2020

ENERGETICKÁ SPOTREBA BUDOV VO VLASTNÍCTVE MESTA BRATISLAVA

Hlavné mesto SR Bratislava vlastní na území mesta viac budov, ktoré sú využívané na voľný čas, prácu, vzdelávanie i sociálne služby. Skúmali sme spotrebu týchto budov, teda náklady na teplo, elektrinu, plyn a vodu. Tieto údaje prepojené s úžitkovou plochou, ale i presné polohy budov poskytujeme nielen v podobe otvorených údajov, ale máte ich aj nižšie k dispozícii graficky vizualizované.

Mapa energetickej spotreby budov vo vlastníctve mesta Bratislava

Priemerná energetická spotreba na jednu budovu mesta Bratislava (2013 - 2017)

Priemerná spotreba na m2 v štyroch kategóriách budov podľa využitia

Priemerné ročné náklady a užitková plocha budov

Voľný čas

Najnovšie datasety

Najnovšie PowerBI

Najnovšie MapyBa

O nás

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Portál „www.opendata.bratislava.sk“ slúži na podporu otvorených dát mesta Bratislavy.