Počet zaočkovaných osôb proti vírusu Covid – 19

Počet zaočkovaných prvou, druhou a treťou dávkou vakcíny na vírus Covid-19 v Bratislave

Prvá dávka

321250
predchádzajúci týždeň: 320749

Druhá dávka

303947
predchádzajúci týždeň: 302399

Tretia dávka

206270
predchádzajúci týždeň: 188951

Podiel zaočkovaných prvou, druhou a treťou dávkou vakcíny na vírus Covid-19 v Bratislave

Prvá dávka

70.62
predchádzajúci týždeň: 70.51

Druhá dávka

65.97
predchádzajúci týždeň: 65.62

Tretia dávka

31.09
predchádzajúci týždeň: 27.16

Počet zaočkovaných osôb proti vírusu Covid – 19 v Bratislave podľa týždňov

Podiel zaočkovaných osôb proti vírusu Covid – 19 v Bratislave podľa týždňov

Podiel zaočkovaných 12 ročných osôb a starších proti vírusu Covid – 19 v Bratislave podľa týždňov

Podiel zaočkovaných osôb proti vírusu Covid – 19 v Bratislave podľa pohlavia

Podiel zaočkovaných osôb proti vírusu Covid – 19 v Bratislave podľa veku za posledných 8 týždňov

Incidencia

Incidencia predstavuje prírastok, alebo počet nových pozitívnych (PCR laboratórne potvrdených) prípadov. V semafore ju štandardne počítame ako denný počet nových prípadov na 100 000 obyvateľov za 7 dňové obdobie.

Kĺzavý medián

Medián alebo stredná hodnota (znaku) rozdeľuje postupnosť podľa veľkosti usporiadaných výsledkov na dve rovnako početné polovice. V štatistike patrí medzi stredné hodnoty. Platí, že najmenej 50 % hodnôt je nižších alebo sa rovná a najmenej 50 % hodnôt je vyšších alebo sa rovná mediánu. Na Slovensku sa kĺzavý medián počíta z počtu denných nových nakazených ľudí za uplynulý týždeň (7 dní).

COVID-19

COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Prvýkrát bol identifikovaný u pacientov so závažnými respiračnými problémami v decembri roku 2019 v čínskom meste Wu-chan. COVID-19 postihuje najmä dýchací systém, v ťažších prípadoch vyvoláva zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu pacienta. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie trvajúcom kontakte s nakazeným. Infekcia sa prenáša aj cez kontaminované predmety.

Za pomoc pri nastavení veličín a výpočtoch jednotlivých ukazovateľov ďakujeme Martinovi Pavelkovi z London School of Hygiene and Tropical Medicine.

* Dáta sú dodatočne upravované podľa zdroja : RUVZ, NCZI, Ministerstvo zdravotníctva SR. Aktuálnosť predmetných dát je podmienená tým, že zdroje údajov budú pravidelne zverejňovať dáta.

Najnovšie datasety

Najnovšie PowerBI

O nás

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Portál „www.opendata.bratislava.sk“ slúži na podporu otvorených dát mesta Bratislavy.

Kontaktné informácie