KULTÚRNE INŠTITÚCIE

culture

Hlavné mesto Bratislava vlastní viacero kultúrnych organizácií ako napr. Múzeum mesta Bratislavy, Mestské divadlo, Mestskú knižnicu a Galériu mesta Bratislavy. Dáta z týchto kultúrnych organizácii mesto poskytuje nielen v podobe otvorených údajov, ale sú k dispozícii aj v grafickej podobe. V rámci dát sa je možné sledovať návštevnosť, počet čitateľov a výpožičiek alebo počet výstav.

Priemerná návštevnosť kultúrneho predstavenia v DPOH v rokoch 2018-2021

Priemerná ročná návštevnosť mestských múzeí 2016-2020

Návštevnosť a počet výstavodní v GMB 2013-2021

* Výstavodeň: Jeden výstavodeň predstavuje jeden deň jednej výstavy. Ak sa v jeden deň koná viacero výstav, počet výstavodní by zodpovedal počtu výstav. Z tohto dôvodu sumárne číslo môže byť za jeden rok vyššie ako počet dní v roku.

Počet výpožičiek odbornej a krásnej literatúry a počet registrovaných čitateľov v Mestskej knižnici

Najnovšie datasety

Najnovšie PowerBI

O nás

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Portál „www.opendata.bratislava.sk“ slúži na podporu otvorených dát mesta Bratislavy.

Kontaktné informácie