• Itapa Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti 2020
  • Itapa Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti 2020
  • Itapa Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti 2020
  • Itapa Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti 2020
  • Itapa Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti 2020

CYKLOTRASY V MESTE BRATISLAVA

Mapa cyklistických trás v meste Bratislava zobrazuje oficiálne cyklistické trasy v hlavnom meste Slovenskej republiky. Cyklisti môžu v Bratislave využívať celkovo 55 cyklotrás s celkovou dĺžkou takmer 100 km. Po kliknutí na konkrétnu cyklotrasu sa zobrazí jej detailnejší popis, ktorý obsahuje oficiálne číslo cyklotrasy, jej farebné značenie a dĺžku v metroch. Údaje vychádzajú z podkladov OpenStreetMap a z doplnkov zaznačených Cyklokoalíciou.

V rámci siete cyklotrás sú v hlavnom meste umiestnené 2 cyklosčítače, ktoré slúžia na zber údajov o prejazde cyklistov. To umožňuje sledovať nielen celkový počet prejazdov bicyklom na daných miestach, ale aj vývojovú tendenciu naprieč obdobiami. Cyklosčítače sú umiestnené na Bratislavskej hrádzi (Cyklosčítač Berg) a na Viedenskej ceste (Cyklosčítač Viedenská). Ich presná lokácia je znázornená na mape.

Mapa cyklistických trás v meste Bratislava

Cyklosčítač Berg

Celkový počet prejazdov bicyklom na Slovensko a do Rakúska na hrádzi Berg podľa mesiacov

Berg

Počet prejazdov bicyklom za 24 hodín na Slovensko a do Rakúska na hrádzi Berg podľa mesiacov

Berg

Priemerný počet prejazdov bicyklom na Slovensko a do Rakúska na hrádzi Berg podľa dňa prejazdu

2021 Berg

2020 Berg

2019 Berg

2018 Berg

2017 Berg

2016 Berg

2015 Berg

Priemerný počet prejazdov bicyklom na Slovensko a do Rakúska na hrádzi Berg podľa času prejazdu

2021 Berg

2020 Berg

2019 Berg

2018 Berg

2017 Berg

2016 Berg

2015 Berg

Cyklosčítač Viedenská

Celkový počet prejazdov bicyklom k Starému mostu a k Novému mostu na Viedenskej ceste podľa mesiacov

Viedenská

Počet prejazdov bicyklom za 24 hodín k Starému mostu a k Novému mostu na Viedenskej ceste podľa mesiacov

Viedenská

Priemerný počet prejazdov bicyklom k Starému mostu a k Novému mostu na Viedenskej podľa dňa prejazdu

2021 Viedenská

2020 Viedenská

2019 Viedenská

2018 Viedenská

2017 Viedenská

2016 Viedenská

2015 Viedenská

Priemerný počet prejazdov bicyklom k Starému mostu a k Novému mostu na Viedenskej podľa času prejazdu

2021 Viedenská

2020 Viedenská

2019 Viedenská

2018 Viedenská

2017 Viedenská

2016 Viedenská

2015 Viedenská

Najnovšie datasety

Najnovšie PowerBI

Najnovšie MapyBa

O nás

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Portál „www.opendata.bratislava.sk“ slúži na podporu otvorených dát mesta Bratislavy.