CYKLISTI V MESTE BRATISLAVA

V rámci siete cyklotrás sú v hlavnom meste umiestnené cyklosčítače, ktoré slúžia na zber údajov o prejazde cyklistov. To umožňuje sledovať nielen celkový počet prejazdov bicyklom na daných miestach, ale aj vývojovú tendenciu naprieč obdobiami. Cyklosčítače sú umiestnené na Bratislavskej hrádzi Berg (Cyklosčítač Berg), na Viedenskej ceste (Cyklosčítač Viedenská), v blízkosti Starého Mosta (Cyklosčítač Starý Most), v blízkosti nábrežia (Cyklosčítač Nábrežie) a na Dolnozemskej ulici (Cyklosčítač Dolnozemská). Niektoré zariadenia sú viacsenzorové. Okrem počtu chodcov zbierajú informácie aj o počte cyklistov, či o kvalite ovzdušia na danom mieste. Ich presná lokácia je znázornená na mape.

Pre dataset cyklosčítačov klikni sem!

Cyklosčítač Berg

Celkový počet prejazdov bicyklom na Slovensko a do Rakúska na hrádzi Berg podľa mesiacov

Berg

Počet prejazdov bicyklom za 24 hodín na Slovensko a do Rakúska na hrádzi Berg podľa mesiacov

Berg

Priemerný počet prejazdov bicyklom na Slovensko a do Rakúska na hrádzi Berg podľa dňa prejazdu

Berg v roku 2022

Berg v roku 2021

Berg v roku 2020

Berg v roku 2019

Berg v roku 2018

Berg v roku 2017

Berg v roku 2016

Berg v roku 2015

Priemerný počet prejazdov bicyklom na Slovensko a do Rakúska na hrádzi Berg podľa času prejazdu

Berg v roku 2022

Berg v roku 2021

Berg v roku 2020

Berg v roku 2019

Berg v roku 2018

Berg v roku 2017

Berg v roku 2016

Berg v roku 2015

Najnovšie datasety

Najnovšie PowerBI

O nás

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Portál „www.opendata.bratislava.sk“ slúži na podporu otvorených dát mesta Bratislavy.

Kontaktné informácie