CYKLISTI V MESTE BRATISLAVA

V rámci siete cyklotrás sú v hlavnom meste umiestnené cyklosčítače, ktoré slúžia na zber údajov o prejazde cyklistov. To umožňuje sledovať nielen celkový počet prejazdov bicyklom na daných miestach, ale aj vývojovú tendenciu naprieč obdobiami. Cyklosčítače sú umiestnené na Bratislavskej hrádzi Berg (Cyklosčítač Berg), na Viedenskej ceste (Cyklosčítač Viedenská), v blízkosti Starého Mosta (Cyklosčítač Starý Most), v blízkosti nábrežia (Cyklosčítač Nábrežie) a na Dolnozemskej ulici (Cyklosčítač Dolnozemská). Niektoré zariadenia sú viacsenzorové. Okrem počtu chodcov zbierajú informácie aj o počte cyklistov, či o kvalite ovzdušia na danom mieste. Ich presná lokácia je znázornená na mape.

Pre dataset cyklosčítačov klikni sem!

Cyklosčítač Starý Most

Celkový počet prejazdov bicyklom v smere do centra a z centra mesta pri Starom Moste podľa mesiacov

Starý Most

Počet prejazdov bicyklom za 24 hodín v smere do centra a z centra mesta pri Starom Moste podľa mesiacov

Starý Most

Priemerný počet prejazdov bicyklom v smere do centra a z centra mesta pri Starom Moste podľa dňa prejazdu

Starý Most v roku 2022

Starý Most v roku 2021

Starý Most v roku 2020

Priemerný počet prejazdov bicyklom v smere do centra a z centra mesta pri Starom Moste podľa času prejazdu

Starý Most v roku 2022

Starý Most v roku 2021

Starý Most v roku 2020

Najnovšie datasety

Najnovšie PowerBI

O nás

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Portál „www.opendata.bratislava.sk“ slúži na podporu otvorených dát mesta Bratislavy.

Kontaktné informácie