Kvalita ovzdušia v Bratislave

Kvalita ovzdušia je v Bratislave meraná piatimi monitorovacími stanicami, ktoré vlastní a prevádzkuje SHMÚ. Monitorovacie stanice sú umiestnené na Kamennom námestí, Trnavskom Mýte a na uliciach Jeséniova, Mamateyova a Púchovská. Tieto stanice merajú prítomnosť a koncentráciu rôznych znečisťujúcich látok v ovzduší.

Monitorovacie stanice

Názov Dátum a čas SO2 NO2 CO H2S O3 PM10 NOX PM2.5 Hg BZN TRS
08.12.2023 15:00
0
0
0
0
0
33
0
27
0
0
0
08.12.2023 15:00
0
42
547
0
0
31
128
27
0
0.9
0
08.12.2023 15:00
9
24
0
0
26
30
32
27
0
0
0
08.12.2023 15:00
2
13
0
0
27
24
17
25
0
0
0
08.12.2023 15:00
PDL
24
0
0
31
38
19
0
0
0
Zdroj dát: SHMÚ. Dáta sú nevalidované. Merania sú omeškané o jednu hodinu.

Veľmi dobrá

Dobrá

Zhoršená

Zlá

Veľmi zlá

SO2 - oxid siričitý
NOx - oxidy dusíka
NO2 - oxid dusičitý
NO - oxid dusnatý
O3 - prízemný ozón
PM10, PM2,5 - polietavý prach
CO - oxid uhoľnatý
TRS - zlúčeniny redukovanej síry
H2S - sirovodík

Bratislava, Kamenné nám.
Bratislava, Trnavské Mýto
Bratislava, Jeséniova
Bratislava, Mamateyova
Bratislava, Púchovská

Tabuľka imisných limitov

Znečisťujúca látka Priemerná doba Hodnota imisného limitu
SO2 1 hod 350 µg.m-3
PM10 24 hod 50 µg.m-3
NO2 1 hod 200 µg.m-3
CO 8 hod 10000 µg.m-3
O3 8 hod 120 µg.m-3

Najnovšie datasety

Najnovšie PowerBI

O nás

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Portál „www.opendata.bratislava.sk“ slúži na podporu otvorených dát mesta Bratislavy.

Kontaktné informácie