CHODCI V MESTE BRATISLAVA

Ulicami Bratislavy každý deň prejdú státisíce ľudí. Údaje o prechode chodcov hlavné mesto zbiera prostredníctvom sčítavacích zariadení na troch miestach - na Starom moste (Sčítač Starý Most), na Dvořákovom nábreží (Sčítač Nábrežie) a na Dolnozemskej ulici v Petržalke (sčítač Dolnozemská).

Tieto zariadenia umožňujú sledovať nielen celkový počet prechodov chodcov na daných miestach, ale aj vývojovú tendenciu naprieč obdobiami a jednotlivými miestami. Zariadenia sú viacsenzorové. Okrem počtu chodcov zbierajú informácie aj o počte cyklistov, či o kvalite ovzdušia na danom mieste.

Pre datasety o prechodoch chodcov klikni sem!

Sčítač Starý Most

Celkový počet prechodov chodcov na Starom Moste v smere z centra a do centra podľa mesiacov

Starý Most

Priemerný počet prechodov chodcov za 24 hodín na Starom Moste v smere z centra a do centra podľa mesiacov

Starý Most

Priemerný počet prechodov chodcov na Starom Moste v smere z centra a do centra podľa dňa prechodu

Starý Most v roku 2023

Starý Most v roku 2022

Starý Most v roku 2021

Starý Most v roku 2020

Priemerný počet prechodov chodcov na Starom Moste v smere z centra a do centra podľa času prechodu

Starý Most v roku 2023

Starý Most v roku 2022

Starý Most v roku 2021

Starý Most v roku 2020

Najnovšie datasety

Najnovšie PowerBI

O nás

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Portál „www.opendata.bratislava.sk“ slúži na podporu otvorených dát mesta Bratislavy.

Kontaktné informácie