Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
MAGSP2000018 Práce nad rámec VO Husova 13 698,00 11.1.2021 TravnikServis s. r. o. Školská 268 90041 Rovinka 46769293 Michal Belica riaditeľ sekcie
MAGSP2000037 Výves a zves vianočnej výzdoby a to vrátane servisu vianočnej výzdoby a ďalších doplnkových služieb 83 280,00 21.1.2021 Siemens Mobility, s. r. o. Lamačská cesta 3/A 84104 Bratislava 51443287 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2000095 Dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby na modernizáciu cestnej dopravnej signalizácie (ďalej aj „CDS“) vo vybraných križovatkách na území mesta Bratislava, mestská časť Petržalka. 143 355,60 20.1.2021 Alfa 04 a.s. Jašíkova 6 82103 Bratislava 35889853 Viera Sláviková vedúca oddelenia
MAGTS2000127 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. MAGTS1900116 zo dňa 14.10.2019 70 000,00 27.1.2021 DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4 83203 Bratislava 31322000 Viera Sláviková vedúca oddelenia
MAGTS2000207 Zmluva o novom systeme nakladania s BRKO 69 850,00 19.1.2021 ZENZO (Združenie pre efektívne nástroje zberu odpadov) Rajská 81108 Bratislava 53107641 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2000275 MET RR PD 767 850,00 27.1.2021 DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 141/2,4 83203 Bratislava 31322000 Viera Sláviková vedúca oddelenia
MAGTS2000300 Rámcová dohoda č. OSV/067/2020 uzavretá so spoločnosťou mymount, s. r. o. za účelom zabezpečenia prepravy osôb (primárne ľudí bez domova) a pohotovostnej služby v celkovej výške 5998,80 Eur s DPH na obdobie roku 2021 5 998,80 15.1.2021 mymount s.r.o. Geologická 12187/38 82106 Bratislava 51651386 Sergej Kára implementačná 1
MAGTS2000303 Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby 1 994,71 20.1.2021 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Trojičné námestie 11 825 61 Bratislava 00641383 Valér Jurčák vedúci odd.
MAGTS2000304 Predmetom zmluvy je nákup interiérového interiérové vybavenie do priestorov kancelárií. Kúpna zmluva je uzatvorená medzi predávajúcim NABIMEX, s.r.o. a kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislava. Zverejnená 16.12.2020 7 479,00 25.1.2021 NABIMEX, s.r.o. Borovianska 2488/37 96001 Zvolen 36022331 Miroslav Klimek
MAGTS2000325 Návleky na topánky vysoké 32.000ks 16 128,00 27.1.2021 Green Technologies Slovakia s. r. o. Nám.gen.M.R.Štefánika 341/2 90613 Brezová pod Bradlom 46101381 Peter Petro vedúci oddelenia