Prístup na API MHD
* cez api ako k iným resourcom (https://opendata.bratislava.sk/api)
* potreba v requeste do headeru pridať api key (tak ako je v dokumentácii k API)
* resource sú v URL/api/mhd, za tým treba dať buď
1. /stationstop
2. /stationstop/[station id]
3. /vehicle
 
URL vyzerá napr. https://opendata.bratislava.sk/api/mhd/stationstop
 
/stationstop – prostredníctvom tohto sa dostanete k zoznamu všetkých zastávok MHD v Bratislava vrátane ich súradníc a kódu