Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
MAGTS2000162 realizácia dokumentácie - projekty organizáciie dopravy na účelových komunikáciách 72 000,00 4.11.2020 PROKOS, spol. s r. o. Druidská 5/A 85110 Bratislava 35849657 Ctibor Košťál riaditeľ magistrátu
MAGTS2000184 Zmluva uverejnená dňa 14.10.2020. 15 576,00 4.11.2020 XEVOS Solutions s.r.o. 28. října 1584/281 70900 Ostrava 27831345 Martina Ivanová
MAGTS2000161 Čiastková Kúpna zmluva č. 22 na nákup 15 ks Notebookov 17 820,00 5.11.2020 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14 85101 Bratislava 36396222 Marcel Varenits zamestnanec
MAGTS2000192 Rámcová dohoda uzavretá za účelom dodania textilného vybavenia v rámci projektu dostupného bývania. Dodanie tovaru je do 30 dní od podpísania dodatku k tejto dohode. Dodaný tovar je v hodnote maximálne 3000 Eur s DPH. 3 000,00 5.11.2020 BYTOVÝ TEXTIL Škodák a.s. Kvítkovická 1528 76361 Napajedla 6021255 Sergej Kára implementačná 1
MAGTS2000164 Projekčné práce 15 600,00 9.11.2020 KATEdesign – ateliér záhradnej architektúry, s.r.o. Drieňova 31 82101 Bratislava 50813811 Matúš Vallo primátor
MAGTS2000191 Technické a produktové poradenstvo pri transformácií Elektronických služieb bratislavskej samosprávy 48 000,00 10.11.2020 Kiuub s. r. o. Hlavná 25 91701 Trnava 52507742 Matúš Vallo primátor
MAGTS2000172 Rámcová dohoda Geodetické služby spojené s vyhotovením geometrického plánu, grafickej identifikácie, vytýčením hraníc pozemkov, zameranie adresného bodu a skutočného stavu užívania pozemkov 240 000,00 11.11.2020 ZOG s.r.o. Kozmonautická 3230/5 82102 Bratislava 47610972 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2000215 notebooky 2 376,00 11.11.2020 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14 85101 Bratislava 36396222 Marcel Varenits zamestnanec
MAGTS2000216 notebook a projektor 2 100,00 11.11.2020 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14 85101 Bratislava 36396222 Marcel Varenits zamestnanec