MONITOROVACÍ SYSTÉM PRE BRATISLAVU - COVID-19

2020/07 2020/06 2020/05 2020/04 2020/03

Vývoj počtu nakazených, vyliečených a úmrtí v Bratislave

Počet pozitívne testovaných na vírus Covid-19

Slovensko

1870
včera: 1851

Bratislavský kraj

421
včera: 419

Bratislava

250
včera: 248

Prevalencia

Počet pozitívne testovaných a 7-dňový kĺzavý medián

Počet pozitívne testovaných a 7-dňový kĺzavý medián za 60 dní

Prevalencia

Prevalencia je jedným zo základných epidemiologických parametrov chorobnosti, ktorý vyjadruje výskyt určitého ochorenia v sledovanej populácii k určitému okamihu. Vypočítava sa ako pomer všetkých (evidovaných) osôb s ochorením k dátumu zisťovania voči populácii v riziku ochorenia a udáva sa v 10 000 osôb exponovanej populácie. Je dobrým proxy pre meranie pravdepodobnosti nákazy pre jednotlivca. Nepriamo vyjadruje pravdepodobnosť s akou možno prísť do styku s nakazeným.

Kĺzavý medián

Medián alebo stredná hodnota (znaku) rozdeľuje postupnosť podľa veľkosti usporiadaných výsledkov na dve rovnako početné polovice. V štatistike patrí medzi stredné hodnoty. Platí, že najmenej 50 % hodnôt je nižších alebo sa rovná a najmenej 50 % hodnôt je vyšších alebo sa rovná mediánu. Na Slovensku sa kĺzavý medián počíta z počtu denných nových nakazených ľudí za uplynulý týždeň (7 dní).

COVID-19

COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Prvýkrát bol identifikovaný u pacientov so závažnými respiračnými problémami v decembri roku 2019 v čínskom meste Wu-chan. COVID-19 postihuje najmä dýchací systém, v ťažších prípadoch vyvoláva zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu pacienta. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie trvajúcom kontakte s nakazeným. Infekcia sa prenáša aj cez kontaminované predmety.

Za pomoc pri nastavení veličín a výpočtoch jednotlivých ukazovateľov ďakujeme Martinovi Pavelkovi z London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Najnovšie datasety

Najnovšie PowerBI

Najnovšie MapyBa