MONITOROVACÍ SYSTÉM PRE BRATISLAVU - COVID-19

Vývoj počtu pozitívne testovaných a úmrtí v Bratislave

2021/06 2021/05 2021/04 2021/03 2021/02 2021/01 2020/12 2020/11 2020/10 2020/09 2020/08 2020/07 2020/06 2020/05 2020/04 2020/03 2020/02 2020/01 1899/12

Vývoj počtu pozitívne testovaných a úmrtí v Bratislave od začiatku pandémie

Počet pozitívne testovaných na vírus Covid-19 od marca 2020

Slovensko

391558
včera: 391499

Bratislavský kraj

44332
včera: 44327

Bratislava

30992
včera: 30988

Počet pozitívne testovaných a 7-dňový kĺzavý medián

Počet pozitívne testovaných v SR, BSK a Bratislave od začiatku pandémie

7-dňový kĺzavý medián v SR, BSK a Bratislave od začiatku pandémie

Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdením Covid-19, pacientov na JIS a pacientov na pľúcnej ventilácii za posledných 14 dní

Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdením Covid-19 od začiatku pandémie

Počet hospitalizovaných pacientov na JIS s potvrdením Covid-19 od začiatku pandémie

Počet hospitalizovaných pacientov na pľúcnej ventilácii s potvrdením Covid-19 od začiatku pandémie

Incidencia za posledných 14 dní

Incidencia v SR, BSK a Bratislave od začiatku pandémie

Počet ukončených PCR testov a podiel pozitívne testovaných z počtu testov

Počet ukončených Antigénových testov a počet pozitívne testovaných na Covid-19 Ag testami

Incidencia

Incidencia predstavuje prírastok, alebo počet nových pozitívnych (PCR laboratórne potvrdených) prípadov. V semafore ju štandardne počítame ako priemerný denný počet nových prípadov na 1 000 000 obyvateľov za 14 dňové obdobie.

Kĺzavý medián

Medián alebo stredná hodnota (znaku) rozdeľuje postupnosť podľa veľkosti usporiadaných výsledkov na dve rovnako početné polovice. V štatistike patrí medzi stredné hodnoty. Platí, že najmenej 50 % hodnôt je nižších alebo sa rovná a najmenej 50 % hodnôt je vyšších alebo sa rovná mediánu. Na Slovensku sa kĺzavý medián počíta z počtu denných nových nakazených ľudí za uplynulý týždeň (7 dní).

COVID-19

COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Prvýkrát bol identifikovaný u pacientov so závažnými respiračnými problémami v decembri roku 2019 v čínskom meste Wu-chan. COVID-19 postihuje najmä dýchací systém, v ťažších prípadoch vyvoláva zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu pacienta. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie trvajúcom kontakte s nakazeným. Infekcia sa prenáša aj cez kontaminované predmety.

Za pomoc pri nastavení veličín a výpočtoch jednotlivých ukazovateľov ďakujeme Martinovi Pavelkovi z London School of Hygiene and Tropical Medicine.

* Dáta sú dodatočne upravované podľa zdroja : RUVZ, NCZI, Ministerstvo zdravotníctva SR. Aktuálnosť predmetných dát je podmienená tým, že zdroje údajov budú pravidelne zverejňovať dáta.

Najnovšie datasety

Najnovšie PowerBI

Najnovšie MapyBa

O nás

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Portál „www.opendata.bratislava.sk“ slúži na podporu otvorených dát mesta Bratislavy.

Kontaktné informácie