MONITOROVACÍ SYSTÉM PRE BRATISLAVU - COVID-19

Semafor COVID-19

Vývoj počtu nakazených, vyliečených a úmrtí v Bratislave

2020/10 2020/09 2020/08 2020/07 2020/06 2020/05 2020/04 2020/03

Vývoj počtu nakazených, vyliečených a úmrtí v Bratislave od začiatku pandémie

Počet pozitívne testovaných na vírus Covid-19 od marca 2020

Slovensko

33602
včera: 31400

Bratislavský kraj

4498
včera: 4315

Bratislava

3340
včera: 3220

Počet pozitívne testovaných a 7-dňový kĺzavý medián

Počet pozitívne testovaných v SR, BSK a Bratislave od začiatku pandémie

7-dňový kĺzavý medián v SR, BSK a Bratislave od začiatku pandémie

Prevalencia potvrdených prípadov za posledných 7 dní

Prevalencia potvrdených prípadov v SR, BSK a Bratislave od začiatku pandémie

Incidencia za posledných 7 dní

Incidencia v SR, BSK a Bratislave od začiatku pandémie

Počet ukončených laboratórnych vyšetrení a podiel nakazených z počtu testov

Prevalencia

Prevalencia je jedným zo základných epidemiologických parametrov chorobnosti, ktorý vyjadruje výskyt určitého ochorenia v sledovanej populácii k určitému okamihu. Vypočítava sa ako pomer všetkých (evidovaných) osôb s ochorením k dátumu zisťovania voči populácii v riziku ochorenia a udáva sa v 100 000 osôb exponovanej populácie. Je dobrým proxy pre meranie pravdepodobnosti nákazy pre jednotlivca. Nepriamo vyjadruje pravdepodobnosť s akou možno prísť do styku s nakazeným.

Incidencia

Incidencia predstavuje prírastok, alebo počet nových pozitívnych (PCR laboratórne potvrdených) prípadov. V semafore ju štandardne počítame ako priemerný denný počet nových prípadov na 100 000 obyvateľov za 14 dňové obdobie.

Kĺzavý medián

Medián alebo stredná hodnota (znaku) rozdeľuje postupnosť podľa veľkosti usporiadaných výsledkov na dve rovnako početné polovice. V štatistike patrí medzi stredné hodnoty. Platí, že najmenej 50 % hodnôt je nižších alebo sa rovná a najmenej 50 % hodnôt je vyšších alebo sa rovná mediánu. Na Slovensku sa kĺzavý medián počíta z počtu denných nových nakazených ľudí za uplynulý týždeň (7 dní).

COVID-19

COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Prvýkrát bol identifikovaný u pacientov so závažnými respiračnými problémami v decembri roku 2019 v čínskom meste Wu-chan. COVID-19 postihuje najmä dýchací systém, v ťažších prípadoch vyvoláva zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu pacienta. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie trvajúcom kontakte s nakazeným. Infekcia sa prenáša aj cez kontaminované predmety.

Za pomoc pri nastavení veličín a výpočtoch jednotlivých ukazovateľov ďakujeme Martinovi Pavelkovi z London School of Hygiene and Tropical Medicine.

* Dáta sú dodatočne upravované podľa zdroja : RUVZ, NCZI

Najnovšie datasety

Najnovšie PowerBI

Najnovšie MapyBa

O nás

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. Portál „www.opendata.bratislava.sk“ slúži na podporu otvorených dát mesta Bratislavy.