Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
MAGTS2100024 Predmetom nájmu je prenájom 60 ks rádiostaníc pre služobnú potrebu príslušníkov MsP. Cena predmetu nájmu je 5 052,48 €/mesačne. 60 629,76 24.5.2021 Technopol International, a.s. Kutlíkova 17 85250 Bratislava 35723343 Miroslav Klimek
Zverejnené 03.02.2021
MAGTS2100025 Predmetom zmluvy MsP/21/00006 je poskytnutie odberného miesta elektrickej energie, z ktorého je napojený kamerový systém a osadenie podružného merača elektrickej energie typ LE-01d MID, ID: 1619007 do uzamykateľnej skrinky. Zverejnená 12.02.2021. 24 000,00 25.5.2021 Mestská knižnica Bratislava Klariská 16 81479 Bratislava 00179736 Miroslav Klimek
MAGTS2100028 v zmysle zmluvy 1 200,00 5.5.2021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 35850370 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2100036 Mimoriadne prehliadky - IO 286 560,00 12.5.2021 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Somolického 1/B 81105 Bratislava 35860073 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2100041 v zmysle zmluvy 5 253,60 6.5.2021 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. Royova 2 83101 Bratislava 36291072 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2100043 v zmysle MAGTS2100043 120 000,00 11.5.2021 Mestská časť Bratislava - Dúbravka Žatevná 2 84102 Bratislava 00603406 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2100045 Poskytovanie online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu pre občanov a občianky so sluchovým znevýhodnením na pracoviskách prvého kontaktu Magistrátu mesta BA a jeho organizácií 36 000,00 19.5.2021 Centrum bezbariérovej komunikácie Jozefská 2987/17 81106 Bratislava 52151883 Ctibor Košťál riaditeľ magistrátu
MAGTS2100057 k Rámcovej dohode - služby architekta a projektanta č. MAGTS 2000020 zo dňa 26.03.2020 1 865,00 6.5.2021 KATEdesign – ateliér záhradnej architektúry, s.r.o. Drieňova 31 82101 Bratislava 50813811 Dušan Vacek zamestnanec
MAGTS2100058 Automatický defibrilátor 1 198,80 25.5.2021 SELVIT, spol. s r.o. Tichá 8560/15A 01001 Žilina 36370053 Miroslav Klimek