Číslo Názov Cena Dátum schválenia Dodávateľ Ulica PSČ Miesto IČO Meno Priezv. Funkcia
MAGTS2000115 Výkon stavebno- technického dozoru investora 240 000,00 4.8.2020 METRO Bratislava a.s. Primaciálne námestie 1 81101 Bratislava 35732881 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2000128 Predmetom zmluvy je monitoring sociálnych sietí podľa klučových slov odberateľa. 1 152,00 6.8.2020 Monitora s. r. o. Michalská 388/18 81101 Bratislava 47242396 Martina Ivanová
Cena predmetu zmluvy je 80,-eur bez DPH/mesačne.
Zverejnené 14.07.2020.
MAGTS2000131 Predmet zmluvy: dodávka 4 ks. notebookov. 4 752,00 6.8.2020 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14 85101 Bratislava 36396222 Martina Ivanová
Cena: 3960 € bez DPH.
Dátum zverejnenia: 23.07.2020.
MAGTS2000136 Zmluva o dielo v súvislosti s COVID-19 od p. Pavelku, suma je 7075 Eur a pozostáva z 3 faktúr: 2350,00 Eur, 2350, 2075. 7 075,00 5.8.2020 Pavelka Martin Stupavská 15 83106 Bratislava 53074602 Tatiana Kratochvílová 1. nám. primátora
MAGTS2000141 Predmetom je poskytovanie polygrafických služieb v súvislosti svýrobou programového magazínu in.ba. 19 044,00 26.8.2020 Slovenská Grafia a.s. Pekná cesta 6 83403 Bratislava 31321470 Matúš Vallo primátor